Kontaktné údaje

Úvod Kontakt

Jagespiš-Consulting

Učtovníctvo a poradenstvo pre Vás

 

Tel: 0911 893 558

Email: info@uctovnictvo-jagespis.sk

 

www.uctovnictvo-jagespis.sk

 

Adresa kancelárie:

Muráňska 50

052 01 Spišská Nová Ves


Adresa firmy:

JAGESPIŠ, s.r.o.

Drevárska 1432/2

052 01  Spišská Nová Ves

 

 

IČO:36 820 695

DIČ:2022430355

 Ing. Jana Geletková Ing. Jana Geletková

 

 Som absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu, odbor Finančný manažment a účtovníctvo podniku.  Vysokoškolské štúdium som ukončila v máji 2009. Počas vysokoškolského štúdia som v rokoch 2008 - 2009 pracovala ako junior účtovník v outsourcingovej účtovníckej spoločnosti Arisan s.r.o..

 

Po ukončení vysokoškolského štúdia som v rokoch 2009-2011 pôsobila na pozícii senior účtovníka v spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING k.s. V roku 2011 som v tejto spoločnosti zmenila pracovnú pozíciu na asistenta audítora. Na tejto pozícii som pôsobila vyše dvoch rokov. V tomto období som zároveň participovala na príprave „Daňového sprievodcu s komentárom“ edície Hospodárskych novín.

 

Od roku 2014 do novembra 2015 som pôsobila na pozícií senior finančného účtovníka v medzinárodnej spoločnosti Rödl & Partner. Mám bohaté skúsenosti s vedením  účtovníctva slovenských aj zahraničných firiem pôsobiacich v rôznych oblastiach podnikania. V súčastnosti svoje nadobudnuté skúsenosti a poznatky zúročujem pri poskytovaní služieb klientom firmy JAGESPIŠ - Consulting.

Copyright 2015 - 2021 © uctovnictvo-jagespis