Živnosť alebo s.r.o.? Výhody a nevýhody


Živnosť alebo s.r.o.? Výhody a nevýhody

Živnosť  a s.r.o. sú najrozšírenejšími formami podnikania na Slovensku. Je lepšie podnikať ako živnostník alebo je lepšie si založiť s.r.o.? Jedna zo základných otázok, ktorá však dokáže potrápiť množstvo začínajúcich podnikateľov. Preto sme pre Vás pripravili prehľadnú tabuľku, v ktorej si môžete pozrieť výhody a nevýhody oboch možností platných pre rok 2016.

 

Živnosť (fyzická osoba) s. r. o. (právnická osoba)
Daň z príjmov
19 % do výšky základu dane 35022,31 EUR 22% z dosiahnutého daňového základu dane
25% zo sumy prevyšujúcej základ dane 35022,31 EUR  
Daňová licencia tzv. minimálna daň
Nie Áno (platí sa aj v prípade dosiahnutia daňovej straty)
  Výška Daňovej licencie (DL):
  ročný obrat < 500 000 EUR u neplatiteľa Dph =  480 EUR
  ročný obrat < 500 000 EUR u platiteľa Dph =  960 EUR
  ročný obrat > 500 000 EUR  =  2.880 EUR
Nezdaniteľná časť základu dane
3803,33 EUR ( z tejto sumy fo neplatí  daň z príjmov) 0,00 EUR
Paušálne výdavky
40% z dosiahnutých príjmov maximálne 5040 EUR ročne + zaplatené sociálne a zdravotné poistenie nie je možnosť uplatniť
 
Odvody do Sociálnej  poisťovne
1. rok SZČO nemá povinnosť platiť odvody do Soc. poisťovne. Povinnosť platiť sociálne odvody sa posudzuje vždy k 1.7. nasledujúceho roka po podaní daňového priznania Konateľ spoločnosti nemá povinnosť platiť odvody do Soc. poisťovne, v prípade, že bude vykonávať funkciu konateľa bezodplatne. 
Ak príjmy v roku 2015 nepresiahli sumu 5148 EUR, SZČ7o nevzniká od 1.7.2016 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie.  
Ak príjmy v roku 2015 presiahli sumu 5148 EUR, SZČo vzniká od 1.7.2016 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie (min. odvody 142,20 EUR).  
Odvody do Zdravotnej  poisťovne
Minimálne odvody 60,06 EUR V prípade, že konateľ spoločnosti nie je nikde zamestnaný a funkciu konateľa vykonáva bezodplatne, musí platiť odvody ako samoplatiteľ v min. výške 60,06 Eur
  Z vyplateného zisku po zdanení musí spoločník s.r.o. platiť odvody do zdr. poiťovne vo výške 14% najviac zo sumy 51 480 EUR.
Ručenie
Neobmedzené  - celým svojím majetkom Obmedzené - do výšky nesplatených vkladov
Pracovná zdravotná služba
je  povinná pre FO aj PO ak sú zamestnávateľom (od 1 zamestnanca vrátane dohodára)
SZČO bez zamestnanca - nevzťahuje sa povinnosť pracovnej zdravotnej služby Podnikateľ, ktorý zamestnáva  len sám seba, je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu.
Počiatočný vklad
0,00 EUR Min. výška základného imania je 5000 EUR. Od 1.1.2016 opäť nie je potrebné preukazovať splatenie ZI výpisom z bankového účtu. Základné imanie je možné splatiť aj v hotovosti.
Cena založenia
od 5 EUR (za 1 voľnú živnosť) cca od 230 EUR
Copyright 2015 - 2020 © uctovnictvo-jagespis