Odklad daňového priznania - posunutie lehoty na podanie daňového priznania


Odklad daňového priznania - posunutie lehoty na podanie daňového priznania

 

Mesiac marec je pre podnikateľov známy aj ako mesiac zúčtovania a zaplatenia daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie roka. Aj tento rok môže  podnikateľ oznámiť daňovému úradu predĺženie povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

 

Predĺženie lehoty na podanie DP?

Daňové priznanie nemusíte podať v bežnom termíne do 31.3.2016. Stres z daňového priznania môžete posunúť o pár mesiacov. To všetko je možné oficiálne a bez sankcií. Pri predĺžení lehoty Vám nehrozí kontrola z titulu neskoršieho podania DP.

Taktiež nemusíte uvádzať dôvod predĺženia. Daňový úrad sa vás naň nebude pýtať a nikto po ňom nebude pátrať.

 

Termíny na podanie DP a predĺženie lehoty na podanie DP.

Dátum predĺženia musí padnúť vždy na posledný deň v danom mesiaci, a v rovnakom termíne je potrebné aj zaplatiť daň (30.4., 31.5., 30.6.). Termín novej lehoty na podanie DP je potrebné oznámiť správcovi dane najneskôr do 31.03.2016.

  • Ak ste mali príjmy na území SR, maximálna lehota na predĺženie je o 3 mesiace do 30.06.2016
  • Ak ste mali príjmy aj mimo územia SR, maximálna lehota na predĺženie je o 6 mesiacov do 30.09.2016

V akých prípadoch je výhodné oznámiť predĺženie lehoty na podanie DP?


1. Nestíhate podať daňové priznanie do konca marca

Ak nestíhate podať daňové priznanie v bežnom termíne do 31.3.2016 a podali by ste ho po termíne, tak riskujete sankcie zo strany daňového úradu, výhoda jeho odloženia je jasná a netreba vás o nej presviedčať.

 

2. Živnostník môže ušetriť na odvodoch

Predĺžením lehoty na podanie daňového priznania môžete ušetriť na odvodoch. Ak ste živnostník a začali ste podnikať v minulom roku, tak zatiaľ nie ste osobou povinnou  platiť  odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste v minulom roku zarobili viac ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (aktuálne za rok 2015 v hodnote 5148 EUR), od 1.7.2016 sa stanete povinne nemocenky poistená osoba a budete musieť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne sú vo výške 142,20 EUR mesačne.

Ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania o 3 mesiace, povinné odvody do Sociálnej poisťovne začnete teda platiť až od 1.10.2016

Ušetríte tak peniaze za 3 mesiace odvodov do Sociálnej poisťovne.

Ak ste živnostník a začali ste podnikať skôr ako v minulom roku, tak už pravdepodobne platíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne (podľa vašich príjmov v predminulom roku).

Môžete byť v situácii, že od 1.7. 2016 by sa vám mali odvody zvýšiť.

To môže byť kvôli tomu, že ste v minulom roku mali vyššie príjmy, alebo jednoducho kvôli bežnému zvyšovaniu odvodov, ktoré sa deje prakticky každý rok.

Ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania o 3 mesiace, odvody v novej vyššej výške začnete platiť až od 1.10.2016

Ušetríte tým 3-mesačný rozdiel vo výške vašich starých a nových odvodov.

 

3. Môžete si oddialiť úhradu preddavkov na daň z príjmu

Ak vám na základe vašich príjmov v minulom roku vychádza daňová povinnosť vyššia ako 2.500 EUR, budete musieť platiť preddavky na daň. Preddavky na daň sa musia za obdobie od januára do marca vyrovnať spätne najneskôr do konca apríla.

V takom prípade môže byť pre vás odklad daňového priznania výhodný z toho dôvodu, že preddavky na daň vyrovnáte a začnete platiť až o 3 (resp. 6) mesiacov neskôr.

 

4. Môžete si oddialiť úhradu dane z príjmu

Predĺžením lehoty na podanie daňového priznania si môžete odsúnúť (aj keď iba dočasne) zaplatenie dane z príjmov na neskôr.

Kedy to môže byť pre vás výhodné?

- Ak momentálne nemáte peniaze na zaplatenie dane, posunutím lehoty získate viac času.

- Ak máte peniaze, ale momentálne ich nechcete minúť na zaplatenie dane, pretože ich potrebujete investovať inde, posunutie lehoty vám to umožní.

 

V akých prípadoch je nevýhodné oznámiť predĺženie lehoty na podanie DP?


1. Ste živnostník a platíte vyššie odvody?

Ak máte za minulý rok (2015) nižší výsledok hospodárenia oproti prechádzajúcemu roku (2014), tak sa Vám oplatí poponáhľať a podať DP do konca marca a tým ušetriť na odvodoch.

 

2. Platili ste preddavky na daň?

Za minulý rok (2015) ste zarobili menej a daňová povinnosť bude nižšia ako zaplatené preddavky na daň, v tomto prípade sa Vám oplatí poponáhľať a podať DP do konca marca, o to  skôr Vám správca dane vráti preplatok na dani.

 

Máte otázky ohľadom oznámenia o predĺžení lehoty na podanie DP?

Napíšte nám a v JAGESPIŠ - Consulting Vám radi poradíme a všetko vybavíme za Vás.

Copyright 2015 - 2021 © uctovnictvo-jagespis