Firemné víno – víno ako reklamný predmet.


 

Víno pre firmy - firemné víno je reklamný a propagačný predmet, ktorým nič nepokazíte a každého potešíte. Nepoznáme človeka, ktorý by pohŕdal dobrým vínom.

 

firemné víno

 

Je to pre Vás vhodná reklama a marketingový nástroj ako posunúť svoju firmu do popredia.

 

Od  1. januára 2015 sa za daňový náklad nepovažujú tabakové výrobky a ani alkoholické nápoje s výnimkou vína, ktoré slúžia ako reklamné či prezentačné produkty. Výnimka sa tak týka bežných, teda tzv. tichých vín, ale aj šumivých. Obmedzenie neplatí pre daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

 

Čo hovorí zákon?

Za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty poukážka nie je tovar, ale platobný prostriedok. Reklamné a darčekové predmety sa za daňové uznávajú (jeden kus) maximálne do ceny 17 eur. Podnikatelia si ich  môžu uplatniť ako daňový vydavok  do výšky najviac  5 percent základu dane. Zákon nevyžaduje, aby reklamné predmety boli označené menom alebo logom firmy či živnostníka. Do hodnoty týchto darčekov sa započítavajú aj súvisiace náklady. Napríklad na ich prípadné označenie, obal a podobne. Ak celkový náklad na jeden reklamný predmet presiahne 17 eur, nie je možné si ho zahrnúť do daňových výdavkov.

Pri určení hodnoty reklamného predmetu  je však  potrebné a dôležité  rozlišovať, či reklamný predmet zaobstaráva platiteľ DPH, alebo neplatiteľ DPH. V prípade platiteľa je suma 17 EUR bez DPH a v prípade neplatiteľa sa jedná o sumu 17 EUR vrátane DPH, nakoľko nemá nárok na odpočet DPH.

To sa týka podnikateľov, firiem a živnostníkov, teda všetkých, ktorí podnikajú a sú platiteľmi dane z príjmov.

 

 


Článok prevzatý z portálu www.francuzskevina.sk

Copyright 2015 - 2020 © uctovnictvo-jagespis