Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2016.


Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2016.

 

V tomto článku Vám prinášame prehľad kľúčových čísel pre podnikanie pre aktuálny rok 2016.

 

Minimálna mzda

Nariadením vlády SR č. 279/2015 zo 7. októbra 2015 sa stanovila nová výška minimálnej mzdy s účinnosťou  od 1. januára 2016 nasledovne:


a) 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 

Daňový bonus

Daňový bonus za obdobie január - december 2016 je suma 21,41 eura na 1 dieťa mesačne.

Suma daňového bonusu za celý rok je 256,92 eura na 1 dieťa.


Minimálny mesačný príjem pre priznanie daňového bonusu zamestnancovi :

= polovica minimálnej mzdy = 405/2 = 202,50 eur.


Potrebný  ročný príjem pre priznanie nároku  na daňový  bonus

= 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 405 eur = 2430 eur

 

Nezdaniteľná časť

Nezdaniteľná časť daňovníka na mesačnej báze je 316,94 EUR (žiadna zmena oproti roku 2015).

 

Minimálna suma stravovacej poukážky

V prípade, ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi stravné formou stravovacích poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí byť v zmysle Zákonníka práce minimálne 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v dĺžke trvania 5 až 12 hodín podľa Zákona o cestovných náhradách, teda 4,20x75% = 3,15 eur

 

Zdravotné poistenie – minimálny odvod SZČO/samoplatiteľ

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne sú pre rok 2016 v sume 60,06 eura (14% z minimálneho vymeriavacieho základu pre rok 2016 v sume 429,00 eura)

 

Sociálne poistenie – minimálny odvod  SZČO

Minimálne odvody povinne poistenej SZČO do sociálnej poisťovne sú pre rok 2016 v sume 142,20 eura (33,15% z minimálneho vymeriavacieho základu pre rok 2016 v sume 429,00 eura)

Od 1. júla 2016 vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2015 vyšší ako 5 148,00 eur.


Pre bližšie informácie či poradenstvo nás neváhajte kontaktovať.

Copyright 2015 - 2021 © uctovnictvo-jagespis