Daňové priznanie pre slovenské opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.


Daňové priznanie pre slovenské opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

      Blíži sa obdobie podaní daňových priznaní fyzických a právnických osôb. Povinnosť podať daňové priznanie majú i slovenské opatrovateľky pracujúce v zahraničí.

 

      V nasledujúcom článku zhrnieme základne daňové povinnosti slovenských opatrovateliek pracujúcich v Rakúsku podľa súčasne platnej slovenskej legislatívy.

 

Väčšina opatrovateliek pracujúca v Rakúsku má stredisko svojich záujmov stále na Slovensku. Konkrétne to znamená, že majú na území SR trvalé bydlisko alebo sa na území SR zdržiavajú dlhšie ako 183 dní v kalendárnom roku. Takéto osoby sa považujú za daňových rezidentov SR (daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou). Daňoví rezidenti SR sú povinní v daňovom priznaní uviesť všetky svoje zdaniteľné príjmy, to znamená zdaniteľný príjem dosiahnutý zo zdrojov na Slovensku aj zo zdrojov v zahraničí.

 

      Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2015 je povinná podať fyzická osoba, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura.

Daňové priznanie za rok 2015 je potrebné podať najneskôr do 31.3.2016.  

 

      Medzi Slovenskou republikou a Rakúskom je uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, na základe ktorej sa v daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov. V praxi to znamená, že v daňovom priznaní sa síce uvedie celkový príjem opatrovateľky zo zdrojov v Rakúsku, ale zároveň sa v daňovom priznaní tieto príjmy aj vyjmú, takže výsledná daň bude nulová.

 

      Toľko v skratke k daňovému priznaniu našich opatrovateliek. Ak by ste mali záujem o bližšie informácie či o vypracovanie daňového priznania, tak nás neváhajte kontaktovať.

Copyright 2015 - 2021 © uctovnictvo-jagespis