Cenník

Úvod Cenník

Cenník účtovníckych a ostatných služieb

Pozrite si náš cenník účtovníckych a ostatných služieb. V prípade, že v ňom nenájdete čo hľadáte, kontaktujte nás a určite nájdeme spoločné riešenie.

Cenník služieb je platný od 1.9.2015

Ceny sú uvedené bez DPH.

 

Ku každému nášmu klientovi máme individuálny prístup. Na základe požiadaviek , rozsahu a náročnosti prác Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

 


 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Počet položiek/mesiac

Cena/mesiac

Cena za položku

Minimálny paušál do 50 položiek

35 €

0,70 €

účtovná položka

 

0,60 €

 

Vedenie podvojného účtovníctva

Počet položiek/mesiac

Cena/mesiac

Cena za položku

Minimálny paušál do 70 položiek

55 €

0,80 €

účtovná položka

 

0,70 €


Služby v oblasti účtovníctva

Popis služby

Cena

Poradenské a konzultačné služby

od 10 €/hod

Účtovný proces

Vypracovanie účtovného rozvrhu a analytickej evidencie

0 €*

Vypracovanie internej účtovnej smernice

50 €

Pracovné cesty

Vyúčtovanie pracovných ciest a cestovných náhrad – tuzemských

3 € / ks

Vyúčtovanie pracovných ciest a cestovných náhrad - zahraničných v rámci EU

4 € / ks

Ročná účtovná závierka

Zostavenie účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) + Inventarizácia

od 60 €

 

Spracovanie miezd a personalistiky

Popis služby

Cena

Poradenské a konzultačné služby

od 10 € / hod

Spracovanie miezd - počet zamestnancov od 1 do 5

8 € / zamestnanec

Spracovanie miezd - počet zamestnancov od 6

7 € / zamestnanec

Mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

0 €*

Prihláška do Soc. Poisťovne a Zdr. Poisťovne + zavedenie karty zamestnanca

5 € / zamestnanec

Vypracovanie podkladov pre ukončenie pracovného pomeru

8 € / zamestnanec

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti

5 € / zamestnanec

Mesačný prehľad  DÚ

5 €

Ročné hlásenie DÚ

od 10 € / hod

 

Daňové priznania

Názov služby

Cena

Poradenské a konzultačné služby

od 15 €/hod

Daň z príjmov

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO

od 60 €**

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO  Typ A

od 15€**

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO  Typ B

od 30€**

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Vypracovanie a podanie žiadosti pre registráciu k DPH a podpornej dokumentácie

30 €

Vypracovanie podnikateľského plánu (pre registráciu k DPH)

40 €

Vypracovanie mesačných alebo štvrťročných priznaní k DPH, súhrnného výkazu k DPH, kontrolného výkazu k DPH

20 €

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Vypracovanie a podanie registrácie k DzMV / vozidlo

10 €

 

Ostatné služby

Popis služby

Cena

Vypracovanie finančno-ekonomickej analýzy

od 100 €**

Vypracovanie výročnej správy

od 50 €**

Vypracovanie podnikateľského zámeru ÚpSVaR

50 €

Vypracovanie intrastatu

 10 €/hod

Vypracovanie štatistických výkazov

 10 €/hod

Rekonštrukcia účtovníctva

na základe dohody

Ostatné služby

na základe dohody

 

* bezplatne pre našich klientov

 

** cena závisí od náročnosti

 
Copyright 2015 - 2020 © uctovnictvo-jagespis