JAGESPIŠ - Consulting


 

JAGESPIŠ - Consulting - účtovníctvo

Spoločnosť JAGESPIŠ, s.r.o. bola založená v roku 1991 a odvtedy stále rozširuje ponuku svojich služieb.

 

Na základe zvýšeného záujmu klientov o účtovnícke služby a s nimi spojené poradenstvo sa firma v roku 2015 rozšírila o účtovno-poradenské oddelenie JAGESPIŠ - Consulting.

 

V JAGESPIŠ - Consulting čerpáme zo svojich skúseností v slovenských aj medzinárodných outsourcingových účtovníckych spoločnostiach. Máme bohaté skúsenosti s finančným účtovníctvom, mzdovým účtovníctvom, účtovným poradenstvom, daňovým poradenstvom i prípravou účtovníctva na štatutárny audit.

 

V súčasnosti sa zameriavame na malé a stredné podnikateľské subjekty, obchodné spoločnosti a živnostníkov. Ponúkame komplexné ekonomické služby pre fyzické a právnické osoby od vedenia účtovníctva, mzdovej agendy, personalistiky až po podnikateľské poradenstvo a spracovanie daňových priznaní. Klient sa na nás môže s dôverou obrátiť, ak chce začať podnikať a nevie ako na to, ak potrebuje vybaviť základné dokumenty k podnikateľskej činnosti a hľadá vhodnú formu podnikania, ak potrebuje spracovať podnikateľský zámer pre UPSVaR a tiež, ak potrebuje viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo vrátane miezd a personalistiky. Naša spoločnosť Vám taktiež vypracuje ekonomicko-finančnú analýzu zameranú na rôzne účely (napr. získanie úveru, prehľad o vlastnej finančnej situácií...). Poskytujeme internú kontrolu účtovníctva s vypracovaným návrhom na odstránenie nedostatkov v súlade so slovenskou legislatívou a v prípade potreby aj  s rekonštrukciou  účtovníctva. Pomôžeme Vám s prechodom z jednoduchého účtovníctva na podvojné, čo sa týka nastavenia účtovníctva a Vášho účtovného systému. Pre naše služby sa snažíme ponúkať najlacnejšie paušály a tarify so zachovaním pomeru kvality. Naším cieľom je v prvom rade spokojnosť klienta.

 

Outsourcing účtovných a ekonomických služieb je výhodný pre malé a stredné firmy z nasledujúcich dôvodov: 


-
Odstránite mzdové náklady na administratívnych zamestnancov
- Odstránite náklady na vzdelávanie zamestnancov
- Odstránite náklady na spotrebný materiál, náklady na odbornú literatúru
- Odstránite náklady na hardwerové a softwérové vybavenie firmy
- Odstránite náklady na účtovné a ekonomické poradenstvo
- Odstránite riziko spojené s vedením účtovníctva  

 

Poznáme účtovnú, daňovú legislatívu a primárne sledujeme riziká, ktorým sú vystavení naši klienti.

 

 


 

Copyright 2015 - 2021 © uctovnictvo-jagespis